Privacyverklaring

Pinedo Makelaardij, gevestigd aan de Oudegracht 249 te Alkmaar met KvK-nummer 37125394, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Deze privacyverklaring is van toepassing op de website en diensten van Pinedo Makelaardij.

Contactgegevens

Contactpersoon:                 De heer Joshua Pinedo
Mailadres:                            [email protected]
Vestigingsadres:                 Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar
Telefoonnummer:              (072) 512 21 29

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pinedo Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat
u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder treft u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:
– Voor- en achternaam;                      – Telefoonnummer;
– Geboortedatum;                               – E-mailadres;
– Geboorteplaats;                                – Bankrekeningnummer;
– Adresgegevens;                                – Geslacht;
– Burgerservicenummer;                    – Financiële en werkgegevens;
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,   in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pinedo Makelaardij verwerkt persoonsgegevens op grond van een overeenkomst of een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Pinedo Makelaardij verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingdienst.

Pinedo Makelaardij verwerkt uw persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling;
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
– Om goederen en diensten bij u af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Pinedo Makelaardij neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Pinedo Makelaardij) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pinedo Makelaardij bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Pinedo Makelaardij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pinedo Makelaardij blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pinedo Makelaardij gebruikt alleen technische en functionele cookies, zoals analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pinedo Makelaardij en heeft u het recht op overdraagbaarheid van  uw gegevens. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij  beschikken in een computerbestand, naar u of een ander door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u gedaan is, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met uw verzoek mee te sturen. Zorg ervoor dat uw pasfoto, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) maar ook de strook met nummers onderaan het paspoort niet meer zichtbaar zijn. Dit is mogelijk door bijvoorbeeld deze gegevens geheel zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek . Wilt u meer weten over uw rechten? Ga dan naar de volgende site: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pinedo Makelaardij neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected].